Zoeken

Privacy verklaring

Privacyverklaring

Voor V.O.F De Groot-BSA leverancier  van de website www.degrootbsa.nl, www.degroot-bsa.nl en www.degroot-bsa.com is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt V.O.F De Groot-BSA zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

V.O.F De Groot-BSA maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken.

Hoe gaan wij om met deze informatie?
De informatie die opgeslagen wordt in onze database, wordt uiteraard gebruikt om bestellingen te kunnen verwerken, en ten bate van verbeteringen aan onze webwinkel. Indien noodzakelijk gebruiken wij uw gegevens om met u in contact te komen.

Kan ik mijn gegevens inzien?
Uw persoonlijke gegevens kunnen altijd door u worden opgevraagd en indien nodig gewijzigd of verwijderd worden. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt

Wat zijn mijn rechten ten aanzien van de registratie?
U kunt d.m.v. een schriftelijk verzoek, waarin opgenomen, uw naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres, inzage krijgen in de van U geregistreerde gegevens. Indien wij of derden door inzage onevenredig in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de inzage beargumenteerd weigeren. Als geregistreerde wordt u van dit besluit binnen een maand na ontvangst van het verzoek om inzage, middels e-mail op de hoogte gebracht.

Hoe kan ik mijn gegevens laten verwijderen uit de database?
Persoonsgegevens worden op verzoek uit de registratie verwijderd als: • deze gegevens onjuist blijken te zijn; • de registratie van deze gegevens het doel van deze registratie niet dient; • de registratie van deze gegevens in strijd is met enig wettelijk voorschrift. Mocht u nog vragen hebben die betrekking hebben op deze Privacy Statement, neemt u dan contact met ons op:

V.O.F De Groot-BSA
P. Stuyvesantweg 84
8479 HK Oldetrijne
tel: 0561 499378
fax: 0561 499530
email: info@degroot-bsa.nl